Vyhledávání zboží
Informace
Zde se nacházíte: / Knihy / Usmíření - mír
Podrobné údaje o zboží

Usmíření-mír II.

Kód: 1802
Usmíření-mír II.

Žádné hodnocení.
Centrum VÉRITÉ Výrobce: Centrum VÉRITÉ
Skladem
60 Kč
Usmíření-mír II.
Ve II. dílu publikace „Usmíření – mír“ jsou úvahy o uspokojení lidských tužeb. Touhy po uspokojení musí člověk mít, to je hnací síla do života. Tím, že je usměrňujeme podle Božích záměrů, roste naše láska. Když touhám bezmezně vyhovujeme, přestanou nás brzy přitahovat.

Jsou uvedeny úvahy ničící mír v člověku, např. neústupný konzervatizmus, sdělovací prostředky vyburcovávající emoce, „obchodování“ s Bohem, honba za senzacemi. Na druhých lidech vidíme nejlépe, že když nic nedělají pro duchovní obnovu, pokračuje u nich nenápadně duchovní úpadek, aniž si to uvědomují. Jiné úvahy v publikaci podporují mír v duši, např. úvahy o pokoře, oddanosti, poslušnosti, snaze být dobrým člověkem, přijetí utrpení jako daru Božího, o obrácení nikoliv z prospěchu, ale kvůli Bohu. Pro osvěžení jsou uvedena svědectví z Festivalu mládeže. Otec Mauritio - původně baletní mistr – se obrátil a stal se knězem. Vizionář Ivan podává svědectví o životě s Pannou Marií. Připomíná hlavní poselství, protože svět je ve velkém nebezpečí, že se sám zničí. Panna Maria přišla, aby nám pomohla v této těžké situaci. Dívka Joel hovoří o neukázněném mládí a jak ji Bůh vedl k obrácení. Psychiatr otec Müller hovoří o svých zkušenostech s lidmi při poznávání sebe a hledání Boha. _________________________________________________________________________________________ Lidé v dnešní době, nejenom nevěřící, ale i věřící, žijí upnuti na své zájmy tak, že nemají čas uvažovat o smyslu života. Proto necítí potřebu se měnit, charakterově se zdokonalovat či se obracet. Jedině bolestné události je přinutí uvažovat změně života. Až jednou na konci života lidé uvidí Boha a věčnost, budou šokováni, jak nerozumně žili. Všechna dřívější chvilková uspokojení budou pro ně bezcenná. Bude jim zcela jasné, že kdyby hledali a snažili se respektovat Boží řád, byli by na zemi šťastnější a po smrti by se dostali do nebeské blaženosti a žili by věčně na vyšším stupni štěstí. Pokud člověk následky svých provinění a povahových závad neodstranil během života, na jeho konci uzná, že je nutné pro vstup do nebe se změnit. Proto touží podstoupit mnohdy dlouhý očistec, i když ví a souhlasí s tím, že bude krutý. Publikace „Usmíření – mír“ mají člověku ukázat lidské slabosti, užitečnost jejich utlumování a nadchnout člověka pro malé denní změny života. Ke každému životnímu problému jsou uváděny povzbuzující a poučné příklady ze života. Lidé svým nezájmem a egoizmem přivedli zemi do katastrofálního stavu, který bude mít kulminační vrchol na začátku třicátých let (viz publikaci „Těžká léta před šťastnou dobou“). Publikace „Usmíření – mír“ mohou lidem pomoci klidněji prožít nastávající dobu a pohromy před šťastnou dobou.

Ukázka z publikace:

Pokora přináší požehnání

Pokora je velmi důležitá vlastnost, je to základ ctností. Na ní musí být postavena láska, se kterou jedinou odcházíme na věčnost. Někteří začátečníci v duchovním životě chápou důležitost pokory, začnou ji uskutečňovat, ale aniž by si to plně uvědomili, má to někdy charakter předstírání. Ale i to je pro začátek dobré. Teprve až se člověk naučí trpělivě přijímat pokořování od druhých, zejména když je nemístné, a začne se snažit, aby pokora byla upřímná a opravdová, pak získá hluboký mír v duši. Velmi působivá je pokora spojená s moudrostí. Jestliže se totiž člověk upřímně pokořuje a při tom si všímá svých chyb, začne nabývat životní zkušenosti. Když je pokorný člověk též moudrým, stane se přitažlivým. Mnozí lidé jsou vzdělaní a organizačně schopni, ale bez pokory se u nich projevuje domýšlivost a pýcha a takový člověk není v oblibě. Jestliže přijímáme pokořování od druhých, není nutné je přijímat pasivně, ale je potřeba s rozvahou zvážit oprávněnost tohoto pokořování. Jestliže zjistíme, že pokořování pramení z našich chyb, je nutné pokořující kritiku klidně přijmout. Když je pokořující kritika částečně nebo úplně neoprávněná, je možné a někdy i potřebné ukázat na její neoprávněnost, ale vždy věcně a pokorně! Jestliže nemáme jistotu, že kritika je neoprávněná, pak nejenže se nemáme bránit kritice, ale zejména ani vnitřně nesmíme prožívat vzdor proti kritice. Tímto přístupem člověk duchovně roste.

* Několik roků s námi jezdil do Medžugorje starý kněz. Choval se nenápadně a měl slabší hlas, protože neměl jednu hlasivku, ale stával se čím dál více oblíbeným, protože byl vzdělaný a přitom velice pokorný a moudrý. Lidé k němu velmi rádi chodili ke zpovědi. Jeho pokora a moudrost je přitahovala. Jejich problémy řešil jednoduše ale velmi přesně. Jeho pokora lidem otvírala hloubku Božího milosrdenství a touhu se obracet od provinění vůči Bohu a lidem. Mnohdy se již před poutí vyptávali, zdali tam bude opět otec Sluka, a těšili se na setkání s ním.

František Mráček, formát A5, šitá vazba, stran: 150, barevných obrázků 60, křídový papír

Cenový alarm

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Aktuální zboží Usmíření-mír II. Usmíření-mír II.
Kód: 1802  
60 Kč*