Vyhledávání zboží
Informace
Zde se nacházíte: / Knihy / Usmíření - mír
Podrobné údaje o zboží

Usmíření-mír III.

Kód: 1803
Usmíření-mír III.

Žádné hodnocení.
Centrum VÉRITÉ Výrobce: Centrum VÉRITÉ
Skladem
60 Kč
Usmíření-mír III.
Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem mnoho lidí si řekne, že tou cestou jdou. Modlí se, dokonce i růženec, chodí v neděli do kostela, nikoho neokradli a nezabili. Ale modlíme se srdcem? To se nestane najednou, takovou modlitbu začneme konat teprve, když začneme modlitbu uskutečňovat v životě. Uvědomujeme si, že při mši svaté se setkáváme s Bohem ve zvláštní formě?

Když se začneme modlit srdcem, přestaneme být přehnaně úzkostliví, nebráníme se útokem, nejsme urážliví, utlumujeme emocionální nadšení, smiřujeme se s křížem, který nemůžeme odstranit a zbavujeme se strachu, který ničí mír a je od zlého ducha. Při modlitbě srdcem pochopíme, že se obracíme správným směrem, že jsme vykonali dobrou pouť a že obrácení konáme z lásky k Bohu a ne z lidské vypočítavosti. Je uvedeno rozsáhlé svědectví otce Filipoviče, bývalého narkomana, dále rozhovor s Mirjanou, která nás vyzývá k cestě ukazované Pannou Marií v Medžugorji a svědectví obráceného mafiána, který nyní deset roků evangelizuje v mnoha zemích Evropy a Ameriky. Líčí své obrácení při setkání s otcem Slavkem v Anglii, kdy pocítil sílu a pravdivost křesťanství a ihned se rozhodl pro zpověď u otce Slavka a tím začal nový život. _________________________________________________________________________________________ Lidé v dnešní době, nejenom nevěřící, ale i věřící, žijí upnuti na své zájmy tak, že nemají čas uvažovat o smyslu života. Proto necítí potřebu se měnit, charakterově se zdokonalovat či se obracet. Jedině bolestné události je přinutí uvažovat změně života. Až jednou na konci života lidé uvidí Boha a věčnost, budou šokováni, jak nerozumně žili. Všechna dřívější chvilková uspokojení budou pro ně bezcenná. Bude jim zcela jasné, že kdyby hledali a snažili se respektovat Boží řád, byli by na zemi šťastnější a po smrti by se dostali do nebeské blaženosti a žili by věčně na vyšším stupni štěstí. Pokud člověk následky svých provinění a povahových závad neodstranil během života, na jeho konci uzná, že je nutné pro vstup do nebe se změnit. Proto touží podstoupit mnohdy dlouhý očistec, i když ví a souhlasí s tím, že bude krutý. Publikace „Usmíření – mír“ mají člověku ukázat lidské slabosti, užitečnost jejich utlumování a nadchnout člověka pro malé denní změny života. Ke každému životnímu problému jsou uváděny povzbuzující a poučné příklady ze života. Lidé svým nezájmem a egoizmem přivedli zemi do katastrofálního stavu, který bude mít kulminační vrchol na začátku třicátých let (viz publikaci „Těžká léta před šťastnou dobou“). Publikace „Usmíření – mír“ mohou lidem pomoci klidněji prožít nastávající dobu a pohromy před šťastnou dobou.

Ukázka z publikace:

Trpělivost přináší „růže“

Trpělivost je druh křesťanské statečnosti. Snazší bývá proti zlu bojovat, než zlo snášet. Ovšem trpělivost se může též stát pláštíkem slabosti a lenosti. Trpělivost je ctnost, která nás učí snášet klidně zlo, které nemůžeme odstranit. V dnešní době nejsou lidé vychováváni k trpělivosti. Ale netrpělivý a výbušný člověk si přivodí v životě mnoho utrpení, ztrácí mír v srdci a nemá z netrpělivosti žádný zisk. Trpělivost se nezíská pouhým rozhodnutím, k ní se musí člověk vychovávat. K tomu je potřeba vložit kus dobré vůle a rozhodnout se k cvičení trpělivosti v maličkostech. Trpělivý člověk přináší sobě i svému okolí radost a mír v srdci.

* Jedna žena, i když byla pokřtěná, nevedla náboženský život. Provdala se za nevěřícího muže. Ze zvědavosti přijela do Medžugorje a tam získala dar víry. Manžel jí víru a zjevení stále zesměšňoval, ale nechal ji jet jednou za rok do Medžugorje. Trpělivě léta snášela jeho urážky a jen klidně a věcně oponovala a snažila se manžela i děti přijímat vždy s láskou. Jednou, když se vrátila z velikonoční poutě, manžel jí vzrušeně řekl, že měl zvláštní silný zážitek ve snu a že se chce nechat pokřtít, a začal žít křesťanským životem. To ji naplnilo velkou radostí a pochopila, že trpělivé snášení jeho zesměšňování víry, zjevení a modlitby za něj přinesly velký užitek.

* Dívka se provdala. Manžel ji měl rád. Ženě se líbily jeho vlastnosti až na to, že často emocionálně vyletěl a začal jí vnucovat své názory a byl až panovačný. To jí velmi vadilo a zpočátku se s ním v těchto kritických chvílích začala hádat. Tím oba ztratili mír v duši a trvalo to jeden, dva dny, než se zklidnili. Manželka se pak rozhodla pro jiný způsob jednání. Když nastala kritická situace, zachovala vnitřní a vnější klid, jen pokojně vysvětlovala své stanovisko a nesnažila se hned přesvědčit manžela. Ten za nějakou dobu uznal, že manželka měla částečně nebo úplně pravdu, a začal brát její názory vážně. Po několika letech se značně změnil a byl manželce vděčný za její trpělivé jednání. Přijal jsem pracovní místo v konstrukční kanceláři. Práce mě velmi bavila, ale vedoucí byl sice dobrý odborník, ale náladový, a občas mě nespravedlivě kritizoval. Uvědomil jsem si, že nemá smysl se s ním hádat. Raději se věcně, klidně, humorně a trpělivě bránit. Po několika letech vedoucí začal mít dobrý dojem z mého vystupování, byl rád, že mě má v oddělení, jednal se mnou klidně a ustanovil mě svým zástupcem.

* Sv. Terezie od Ježíška byla alergická na to, když při praní prádla vystříkla voda z vany, anebo když slyšela chrastění růžencem. Ale vždy to trpělivě snášela, což jí též pomohlo, že brzy dosáhla svatosti.

František Mráček,formát A5, šitá vazba V4, křídový papír, 152 stran

Cenový alarm

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Aktuální zboží Usmíření-mír III. Usmíření-mír III.
Kód: 1803  
60 Kč*