Vyhledávání zboží
Informace
Zde se nacházíte: / Knihy / Usmíření - mír
Podrobné údaje o zboží

Usmíření-mír V.

Kód: 1805
Usmíření-mír V.

Žádné hodnocení.
Centrum VÉRITÉ Výrobce: Centrum VÉRITÉ
Skladem
60 Kč
Usmíření-mír V.
Každý člověk touží po šťastném životě, ale málo lidí si, vlivem zatemnění rozumu, uvědomuje, že tento pocit vychází pouze z míru v duši. V této knize jsou stručně diskutovány některé chyby člověka ničící mír v duši a vytvářející zatemněnost rozumu, např. sebeláska, pomluvy, obviňování lidí, pýcha, tvrdohlavost, náboženská demagogie a neústupnost. Dále jsou uvedeny situace, kdy člověk zanedbává prohlubování míru v duši tím, že nemá zájem hledat vůli Boží, nevěří, že má povahové chyby, neuskutečňuje hnutí k dobru, neusiluje o upřímnou pokoru.

Též je upozorněno na situace, kdy člověk ztrácí mír, nebo dokonce se může otevřít zlému duchu vlivem duchovní pýchy, třeba i při pouti nebo duchovní obnově. Jsou též uvedeny impulsy k prohlubování míru v duši, např. skrze poznání a uskutečňování vůle Boží, oběti pro druhé, upřímnou pokoru, víru ve šťastnou budoucnost s Bohem. Knížka je doplněna svědectvím jednoho Američana, který se v Medžugorji obrátil a stal se knězem, dále svědectvím vizionáře Jakova a svědectvími uzdravených narkomanů. Jakov hovoří o kráse Panny Marie, v jejíž tváři se zrcadlí nebe. To ho tak uchvátilo, že se s velkým úsilím začal modlit, postit, chodit na mši svatou a adorovat. Připomíná, že zjevení jsou velkým darem z nebe. _________________________________________________________________________________________ Lidé v dnešní době, nejenom nevěřící, ale i věřící, žijí upnuti na své zájmy tak, že nemají čas uvažovat o smyslu života. Proto necítí potřebu se měnit, charakterově se zdokonalovat či se obracet. Jedině bolestné události je přinutí uvažovat změně života. Až jednou na konci života lidé uvidí Boha a věčnost, budou šokováni, jak nerozumně žili. Všechna dřívější chvilková uspokojení budou pro ně bezcenná. Bude jim zcela jasné, že kdyby hledali a snažili se respektovat Boží řád, byli by na zemi šťastnější a po smrti by se dostali do nebeské blaženosti a žili by věčně na vyšším stupni štěstí. Pokud člověk následky svých provinění a povahových závad neodstranil během života, na jeho konci uzná, že je nutné pro vstup do nebe se změnit. Proto touží podstoupit mnohdy dlouhý očistec, i když ví a souhlasí s tím, že bude krutý. Publikace „Usmíření – mír“ mají člověku ukázat lidské slabosti, užitečnost jejich utlumování a nadchnout člověka pro malé denní změny života. Ke každému životnímu problému jsou uváděny povzbuzující a poučné příklady ze života. Lidé svým nezájmem a egoizmem přivedli zemi do katastrofálního stavu, který bude mít kulminační vrchol na začátku třicátých let (viz publikaci „Těžká léta před šťastnou dobou“). Publikace „Usmíření – mír“ mohou lidem pomoci klidněji prožít nastávající dobu a pohromy před šťastnou dobou.

Ukázka z publikace:

Zaslepenost ničí mír v duši

Každý člověk má v sobě určitý druh pýchy ve větší nebo menší intenzitě. Ovšem většina lidí si ji nepřizná. Pokud se člověk necvičí v pokoře, pýchu určitě má. Aby ji potlačil, musí se cvičit, zejména se musí naučit klidně přijímat nečekané pokořující situace. V těchto situacích je člověk často zaskočen a velmi obtížně, pokud se necvičil, zvládne pokojně takové situace. Pýcha způsobuje duševní zaslepenost. Člověk pak chybně hodnotí různé situace, což mívá dlouhodobé bolestné následky, mnohdy celoživotní. Proto je velmi důležité, aby člověk přijal skutečnost, že má pýchu, naučil se pokorně jednat, nejen pokoru předstírat. Navíc je nesmírně důležité, aby si člověk pokorně uvědomoval svou nedokonalost, a proto prosil třeba Pannu Marii, anděly a svaté o dary Ducha Svatého a pomoc a ochranu v závažných životních situacích.

* Mladý ambiciózní muž studoval teologii v Římě. Ke konci studia začal mít dojem, že nemá nastoupit na duchovní dráhu, a pocítil touhu se oženit. Přijel zpět do vlasti a měl pocit, že má výborné znalosti z teologie a navíc velmi dobře hovoří italsky. Nejdříve začal pracovat na biskupství. Ale měl malý plat. Proto přešel k soukromému podnikateli, kde měl větší plat, i když jej práce nebavila. Protože si přál oženit se, navazoval kontakty s dívkami, ale snažil se, aby to byly dívky kvalitní. Jeden zkušený přítel mu poradil, jak má s nimi jednat, aby brzy poznal jejich skutečný charakter. Upozornil jej, že mnohé z nich daleko více než muži dovedou hrát oddanou, milující, pozornou a poslušnou ženu, ale když se provdají, začnou se rychle měnit a stávají se pro svou útočnost a citovou vydíravost velkým břemenem. Proto udělá nejlépe, když nebude zdůrazňovat své kvality, což často lidé dělají, ale bude s každou dívkou jednat mile, trpělivě, zamilovaně, bude dávat najevo, jak si dívky váží a bez ní nemůže žít. Tím polichotí její pýchu, stoupne její sebevědomí, ztratí obezřetnost a začne mít dojem, že jej má ve své moci a přestane se kontrolovat a pak se začnou projevovat její negativní stránky. Začal podle této rady s dívkami jednat a nevynechal žádnou příležitost, aby nepolichotil jejich pýchu. A tak velmi rychle vytušil jejich chyby. Po několika měsících viděl u první dívky, že je jednoduchá, méně vzdělaná a zdála se mu méně atraktivní než by u své ženy požadoval. A tak se rozešli. Za čas se setkal s jinou dívkou. U ní po třech měsících začal zjišťovat, že jí jde o peníze a chce si hrát na dámu. U jiné zjistil lenost a že chce, aby se staral o její blaho. U další měl pocit, že není dostatečně hezká a vadilo mu to. A tak dívky střídal a nakonec se mu stalo, že jedna dívka nechala jeho, protože zjistila u něj pýchu, která zvedala jeho nároky na dívky a zakrývala skutečnost, že on sám není dokonalý. To mu bylo téměř 40 let. Navíc ztratil výhodné finanční zaměstnání a začal propadat pesimismu. Pochopil, že jeho nároky byly nadsazené a pýcha mu zatemnila sebekritičnost a vlivem zaslepenosti a domýšlivosti neodhadl, že první dívka, s níž měl hlubší kontakt, vlastně byla pro něj nejvhodnější. Ale ta již několik roků měla šťastné manželství a dvě milé děti. Dále pochopil, že sice měl dobré teologické znalosti, které časem značně slábly, ale v praxi měl malou upřímnou víru, a proto jej ani nenapadlo upřímně a pokorně prosit v nebi o neustálou pomoc a osvícení Duchem Svatým. Teprve nyní mu došlo, že po teologických studiích neprohluboval svou praktickou víru zejména cvičením v pokoře, která potlačuje pýchu. Ta působí skrytě, ale nejvíce ničí štěstí člověka. Začal vidět svůj život nenaplněn a prožíval neklid ve svém srdci. Zjistil, že mladý člověk, zejména ve 20–30 letech má, zejména když mu lidé lichotí, potlačovat sebevědomí. Protože sebevědomí je podporováno pýchou, která zaslepuje zdravý úsudek. Uvědomil si, že když nedosáhl lidského štěstí, stalo se to jeho chybou. Měl prosit Pannu Marii a další svaté o pomoc, protože ti lépe vědí, co je pro naše štěstí nejvíce potřeba. Nyní, když své lidské štěstí prohrál pro své vychytralé jednání, stával se ve svém jednání smutný, ale pokojný a začal ve stáří stále více spoléhat na štěstí ve věčném životě.

František Mráček, formát A5, šitá vazba V4, křídový papír, 152 stran

Cenový alarm

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Aktuální zboží Usmíření-mír V. Usmíření-mír V.
Kód: 1805  
60 Kč*